คง

คง

ผู้เยี่ยมชม

Sawattt702@gmail.com

  หัวใจ (101 อ่าน)

21 ต.ค. 2565 16:13

หัวใจมีสี่วาล์วซึ่งแยกห้องออกจากกัน หนึ่งวาล์วอยู่ระหว่างเอเทรียมและ ventricle แต่ละอัน และวาล์วหนึ่งอันวางอยู่ที่ทางออกของแต่ละ ventricle [7] วาล์วระหว่าง atria และ ventricles เรียกว่า atrioventricular valves ระหว่างเอเทรียมด้านขวากับช่องด้านขวาคือลิ้นหัวใจไตรคัสปิด ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดมีสาม cusps [21]ซึ่งเชื่อมต่อกับchordae tendinae และ กล้ามเนื้อ papillaryสาม ตัว ที่ตั้งชื่อว่ากล้ามเนื้อด้านหน้า หลัง และผนังกั้น หลังจากตำแหน่งสัมพัทธ์ [21]ลิ้นหัวใจไมต รัล อยู่ระหว่างเอเทรียมซ้ายกับช่องซ้าย เป็นที่รู้จักกันว่าวาล์วปีกนกเนื่องจากมีสอง cusps คือส่วนหน้าและส่วนหลัง cusps เหล่านี้ยังติดอยู่กับ chordae tendinae กับกล้ามเนื้อ papillary สองอันที่ยื่นออกมาจากผนัง ventricular [22] กล้ามเนื้อ papillary ขยายจากผนังของหัวใจไปยังลิ้นหัวใจโดยการเชื่อมต่อของกระดูกอ่อนที่เรียกว่า chordae tendinae กล้ามเนื้อเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้ลิ้นวาล์วหล่นลงมาไกลเกินไปเมื่อปิด [23]ในระหว่างระยะการผ่อนคลายของวงจร หัวใจ กล้ามเนื้อ papillary ก็ผ่อนคลายเช่นกัน และความตึงเครียดบน chordae tendineae นั้นเล็กน้อย เมื่อห้องหัวใจหดตัว กล้ามเนื้อ papillary ก็เช่นกัน สิ่งนี้สร้างความตึงเครียดบน chordae tendineae ช่วยยึด cusps ของวาล์ว atrioventricular ให้เข้าที่และป้องกันไม่ให้ถูกพัดกลับเข้าไปใน atria

185.189.114.238

คง

คง

ผู้เยี่ยมชม

Sawattt702@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com