ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงเรียนร่วมสืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา ร่วมกับทางเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ณ วัดนครชื่นชุ่ม

ปฏิทินกิจกรรม เทอม 1
วันที่   13 พฤษภาคม   โรงเรียนเปิด (อนุบาล )
วันที่   16 พฤษภาคม   โรงเรียนเปิด (ประถม) 
วันที่   18 พฤษภาคม     ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
วันที่   21 มิถุนายน        ไหว้ครู
วันที่   17-18 กรกฏาคม     สอบกลางภาคเรียน
วันที่   25 กรกฏาคม     สถาปนาลูกเสือ
วันที่   17 สิงหาคม       วันวิทยาศาสตร์
วันที่   30 กันยายน 1-2 กับตุลาคม 2556  สอบปลายภาคเรียน
วันที่   3-4-5 กันยายน 2556     ค่ายลูกเสือ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์

ปฏิทินกิจกรรม เทอม 2
วันที่  4  พฤศจิกายน  2556 เปิดภาคเรียนที่ 2/2556

image
Powered by MakeWebEasy.com