บุคลากร

ผู้บริหารและคณะคุณครูโรงเรียนเอกดรุณ
นางสำอางค์ นิตย์ธีรานนท์
(ผู้อำนวยการ)
นางสาวอำพรรณ น้อยนารถ
(ครูใหญ่)
นางศรีหยก หัตถาภรณ์
(ธุรการ)

ฝ่ายประถม

นายดุสิทธ์
นางสาวรัตติยา
นางวรนุช
นางสาวสธยา
นายพิทักษ์
นายวิวัฒน์
นางสาวเพ็ญพรรณ
นางสาวอรวรรณ
นางสาว
นางสาวพนิดา
นางสาว
นางสาว
นางสาววันเพ็ญ
นางอารียา
นางสาว
นางมาลี
นายพิเชษฐ์
นางศิริพร
นางสาว
=

ฝ่ายอนุบาล

นางรัชนีบูรณ์
นางสาวธัญญาลัษณ์
นางสาว
นางอชิราญา
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสุรีพร
นางสาว
นางสาว
นางสาว

English

ดนตรีสากล

นางสาว
นางสาวกรรณิการ์

Chinese


Powered by MakeWebEasy.com