ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเอกดรุณ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
( O-NET ) ปีการศึกษา 2558, 2559, 2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเอกดรุณอยู่ในระดั ทองแดง, เหรียญเงิน
 
          
image
image
image

ประชาสัมพันธ์

ติดตามเพจคลิ๊ก 

รงเรียนเอกดรุณเปิดรับนักเรียน

          ปีการศึกษา 2566

รับตั้งแต่ Ns. อ.1-อ.3 , ป.1-ป.4 รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทร. 02-4292946, 02-4292838

 ใบสมัคร

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

 กิจกรรมวันลอยกระทง

 กิจกรรมลูกเสือ

 

 

 ติดตามเพจโรงเรียน คลิ๊ก  

 

 

Online โรงเรียนเอกดรุณในสถานะการณ์ ไม่ปกติ ณ เวลานี้

สร้างความเข้มแข็งด้านความรู้ วิชาการอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ

 


 คลิ๊กเข้าชม วีดีโอการเรียนการสอนจากชาวต่างชาติ สายตรงจาก USA 



อาคาร สถานที่

image

อาคาร 1 สำหรับอนุบาล

     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีห้องเก็บสื่ออนุบาล ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน ห้องพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก

image
อาคาร 2  ประถมศึกษา
     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีห้องวิชาการ ห้องประชุม ห้องเก็บสื่อ การเรียนการสอน ห้องพยาบาล ห้องธุรการ และโรงอาหาร
image

อาคาร 3  สำหรับประถมศึกษา

     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฎิบัติการทางภาษา ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องนอนเด็กอนุบาล ห้องสมุด และโรงอาหาร

กิจกรรมน้องอนุบาล


กิจกรรมเด่นประจำเดือน