ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

ผู้เยี่ยมชม

kong.ked@hotmail.com

  อยากทราบ ชั้น ป.1 จำนวน นักเรียนต่อ จำนวนครู กี่คน (2808 อ่าน)

11 มิ.ย. 2557 12:36

อยากทราบ ชั้น ป.1 จำนวน นักเรียนต่อ จำนวนครู กี่คน ในแต่ละห้องครับ

125.26.108.94

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

ผู้เยี่ยมชม

kong.ked@hotmail.com

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

ผู้เยี่ยมชม

kong.ked@hotmail.com

14 มิ.ย. 2557 11:45 #1

ยังรอคำตอบอยู่นะครับ:oO:

101.109.66.26

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

ผู้เยี่ยมชม

kong.ked@hotmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

ekdarun2009@gmail.com

19 มิ.ย. 2557 14:57 #2

ในโรงเรียนมีป1   4  ห้อง ห้องละ ไม่เกิน 33 แต่บางห้องก็ไม่ถึง 30  เพราะต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด  ขอบคูณครับ

58.9.80.14

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

ekdarun2009@gmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

ekdarun2009@gmail.com

19 มิ.ย. 2557 15:01 #3

อัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียนในแต่ละห้องทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษามีผลกระทบต่อการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ คือ ด้านการควบคุมชั้นเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ด้านการตรวจและติดตามงานนักเรียน ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านการวัดและประเมินผล ดังนั้น จำนวนนักเรียนที่มีความเหมาะสมต่อครู 1 คน

ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายได้มากกว่า ห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากเกินไปจะทำให้ครูไม่สามารถดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง สำหรับหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครู ต่อ 1 ห้องเรียนมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดสัดส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครู ต่อ 1 ห้องเรียนมีดังนี้


ตาราง 1 แสดงสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครู ต่อ 1 ห้องเรียน แยกตามระดับการศึกษา


ระดับการศึกษา
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู
จำนวนห้องเรียน


อนุบาลศึกษา
30
1
1


ประถมศึกษา
40
 58.9.80.14

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

ekdarun2009@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com