น้ำ

น้ำ

ผู้เยี่ยมชม

martinezargentine.mtn06@gmail.com

  ผลการวิจัยพบว่า (48 อ่าน)

16 มิ.ย. 2566 17:19

ร้อยละ 68 และ 65 ยินยอมรับวัคซีนสำหรับตนเองและบุคคลในความดูแลตามลำดับ การรับรู้ความเสี่ยง (ความรุนแรงและความไวต่อ COVID-19) มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ที่พึ่งพาสำนักข่าว อนุรักษ์นิยม พรรครีพับลิกัน และผู้ที่มีความเชื่อมั่นในนักวิทยาศาสตร์ต่ำ มีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะฉีดวัคซีนให้ตนเองหรือเด็ก คนผิวดำที่ไม่ใช่ชาวสเปนและผู้ที่มีการศึกษาน้อยที่สุดก็มีโอกาสน้อยที่จะได้รับวัคซีนสำหรับตนเองหรือผู้ที่อยู่ในความดูแลของพวกเขา ข้อสรุป การศึกษาของเราระบุเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ การรับรู้ความเสี่ยง การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 จากสื่อต่างๆ การระบุกลุ่มบุคคล และความเชื่อมั่นในตัวนักวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการบริโภควัคซีนโควิด-19 ข่าวดีก็คือสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ผ่านการสื่อสารด้านสาธารณสุขเชิงกลยุทธ์ แต่ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำด้วยความเร่งด่วนข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างที่อิงตามความน่าจะเป็นทางออนไลน์ทั่วประเทศ การรักษาโรค ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ 1,012 คนในสหรัฐอเมริกา และการสำรวจได้ดำเนินการก่อนที่จะมีวัคซีน ผู้ที่อยู่ภายใต้ระดับความยากจนของรัฐบาลกลางและชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ได้รับการสุ่มตัวอย่างมากเกินไป ตัวแปรผลลัพธ์ที่เราสนใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็นของการให้วัคซีนแก่ตนเองและโอกาสในการให้วัคซีนแก่ผู้ที่อยู่ในความดูแล (เช่น เด็ก) โดยวัดจากเจตนาเชิงพฤติกรรม ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง การเปิดรับข่าวโควิด-19 จากสื่อต่างๆ การระบุพรรคการเมือง ความเชื่อมั่นในนักวิทยาศาสตร์ และปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกใช้เพื่อยืนยันผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรผลลัพธ์สองตัว

146.70.170.19

น้ำ

น้ำ

ผู้เยี่ยมชม

martinezargentine.mtn06@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com