TWHW

TWHW

ผู้เยี่ยมชม

horito@hotmail.com

  Digital Literacy ทักษะพื้นฐานสู่โลกดิจิทัลที่ทุกคนควรมี (91 อ่าน)

26 ก.ย. 2565 13:40

Digital Literacy ทักษะพื้นฐานในโลกดิจิทัลที่ทุกคนควรมี จัดเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนควรมีติดตัว เป็นการเข้าใจ และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนองาน หรือประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ยังรวมไปถึงงานใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy คือ เป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรมีติดตัว เป็นการเข้าใจ และ เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์การเข้าสู่ยุคดิจิทัลการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนองาน หรือ ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ยังรวมไปถึงงานใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลการมีทักษะพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยต่อยอดไปสู่ทักษะอื่น ๆ สามารถเจาะจงกับสายอาชีพได้มากขึ้น เช่น สาย Digital Marketing จำเป็นจะต้องรู้ Tools พื้นฐานของทำงาน ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่าน Google Analytics หรือ แม้กระทั่งการทำ Search Engine Marketing ผ่าน Google Ads ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึก และยังสามรถช่วยวางกลยุทธ์ได้อีกด้วย

หากขาด ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาจส่งผลให้การประสานงานยากขึ้น ทำงานติดขัด เกิดความล่าช้าให้กับผลงาน ไม่เพียงแค่นั้นหากมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้แล้ว องค์กรต้องเตรียมความพร้อมให้กับพนักงงานด้วยเช่นกัน เพื่อลดปัญหาความยากลำบากในการทำงาน ที่ต้องมาทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ อาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟกับการทำงาน จนถึงขั้นพนักงานตัดสินใจลาออก คนทำงาน ถือเป็น กำลังสำคัญของการขับเคลื่อน และ ปรับองค์กรให้เข้ากับดิจิทัลได้ประโยชน์สำหรับข้าราชการ

- ทำงานได้รวดเร็วลดข้อผิดพลาดและมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น

- มีความภาคภูมิใจในผลงานที่สามารถสร้างสรรค์ได้เอง

- สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- สามารถระบุทางเลือกและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- สามารถบริหารจัดการงานและเวลาได้ดีมากขึ้น และช่วยสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน

- มีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้และเติบโตอย่างเหมาะสมประโยชน์สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

- หน่วยงานได้รับการยอมรับว่ามีความทันสมัย เปิดกว้าง และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยดึงดูดและรักษาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มาทำงานกับองค์กรด้วย

- หน่วยงานได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนและผู้รับบริการมากขึ้น

- คนในองค์กรสามารถใช้ศักยภาพในการทำงานที่มีมูลค่าสูง (High Value Job) มากขึ้น

- กระบวนการทำงานและการสื่อสารของงองค์กร กระชับขึ้น คล่องตัวมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- หน่วยงานสามารถประหยัดทรัพยากร (งบประมาณและกำลังคน) ในการดำเนินงานได้มากขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Reference: TOMITECH TEROSOFT HAMHAM

49.231.228.114

TWHW

TWHW

ผู้เยี่ยมชม

horito@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com