ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์
- โรงเรียนเอกดรุณ -
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเอกดรุณ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
( O-NET ) ปีการศึกษา 2558, 2559, 2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเอกดรุณอยู่ในระดับ ทองแดง, เหรียญเงิน

      
image
image
image

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเอกดรุณเปิดรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

รับตั้งแต่ Ns. อ.1-อ.3 , ป.1-ป.4 รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทร. 02-4292946, 02-4292838

 ใบสมัคร

ระเบียบการ

 

โรงเรียนเอกดรุณเปิดเรียน SUMMER 2563 (ปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากขอบอก สมัครด่วน!!)

อาคาร สถานที่

image

อาคาร 1 สำหรับอนุบาล

     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีห้องเก็บสื่ออนุบาล ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน ห้องพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก

image
อาคาร 2  ประถมศึกษา
     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีห้องวิชาการ ห้องประชุม ห้องเก็บสื่อ การเรียนการสอน ห้องพยาบาล ห้องธุรการ และโรงอาหาร
image

อาคาร 3  สำหรับประถมศึกษา

     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฎิบัติการทางภาษา ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องนอนเด็กอนุบาล ห้องสมุด และโรงอาหาร

กิจกรรมน้องอนุบาล


กิจกรรมเด่นประจำเดือน