เกี่ยวกับโรงเรียน
     วิสัยทัศน์ นโยบาย
     หลักสูตรการเรียน ฯ
     โครงสร้างการบริหาร
     บุคคลากร
     ปฏิทินกิจกรรม
    น้องอนุบาล
    สาระการเรียนรู้
      Funny English Club
      Chinese Club
     ภาษาต่างประเทศ
     วิทยาศาสตร์
     คณิตศาสตร์
     ภาษาไทย
     สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
     ศิลปะ
     สุขศึกษาพลศึกษา
     การงานอาชีพ ฯ
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ เอกดรุณ
     ชมรมวิชาการ
     ชมรมภาษจีน
     ชมรมฟุตบอล
     ชมรมนาฏศิลป์
     ชมรมศิลปะ
     ชมรมประดิษฐ์
     ชมรมละคร
     ชมรมหุ่น
     ชมรมอาหาร
     ชมรมวิทยาศาสตร์
    รางวัลความภาคภูมิใจ
     โรงเรียนสีขาว
     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
     โรงเรียนวิถีพุทธ
     การประเมินคุณภาพทางการศึกษา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 83
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,192,562
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 ตุลาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             

As Seen On TV
 บุคลากร
ผู้บริหารและคณะคุณครูโรงเรียนเอกดรุณ

นางสำอางค์ นิตย์ธีรานนท์

ผู้อำนวยการ

นางสาวอำพรรณ น้อยนารถ
ครูใหญ่นางศรีหยก หัตถาภรณ์
ธุรการ

 
ฝ่ายประถม                 
 นายดุสิทธ์  นางสาวรัตติยา     นางวรนุช     นางสาวสธยา   นายพิทักษ์      นายวิวัฒน์   นางสาวเพ็ญพรรณ
                    
นางสาวอรวรรณ    นางสาว        นางสาวพนิดา  นางสาว         นางสาว           นางสาววันเพ็ญ

           

นางอารียา      นางสาว         นางมาลี          นายพิเชษฐ์      นางศิริพร           นางสาว


ฝ่ายอนุบาล
 
                            
นางรัชนีบูรณ์ นางสาวธัญญาลัษณ์  นางสาว        นางอชิราญา      นางสาว         นางสาว
         
นางสาว        นางสาว         นางสาว       นางสุรีพร       นางสาว
     

นางสาว       นางสาว
 English
              

 
 ดนตรีสากล
 
นางสาว           นางสาวกรรณิการ์

 
 chinese


 
  
 
 
 

Copyright by ekdarun.com
Engine by MAKEWEBEASY